Novinky & akcie

GDPR – chránime Vaše údaje

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše osobné dáta nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry ,alebo záručného listu.

Pri registrácii, alebo nakupovaní bez registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko
  • adresa
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • ďalšia adresa (voliteľné)
  • ak nakupujete ako firma alebo živnostník treba uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH

Nakupovaním, alebo žiadaním cenových ponúk, alebo objednávaním tovaru a služieb nám udeľujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to až do doby jeho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo na ich likvidáciu, ak účel ich spracovania skončil vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Máte právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mail adrese: office@motoshopzubor.sk.

Svoje údaje a nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať alebo zlikvidovať prostredníctvom našej e-mail adresy: office@motoshopzubor.sk, alebo písomne na adrese Motoshop Žubor, kostiviarska cesta 10, Banská Bystrica.